ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

Change in CLAAS Regional Center South East Asia.

มิสเตอร์ยาน-เคลาส โทบีอาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทคลาส รีเจียนัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซีย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 มิสเตอร์ยาน-เคลาส โทบีอาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทคลาส รีเจียนัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซียในขณะที่มิสเตอร์ดาเรียน เชงค์ ย้ายไปรับตำแหน่งผู้ช่วยประธานบริหารด้านการขายและการบริการประจำสำนักงานใหญ่ที่เยอรมนี


ทำความรู้จักมิสเตอร์ยาน-เคลาส โทบิอาส

มิสเตอร์ยาน-เคลาส โทบีอาส ร่วมงานกับคลาสตั้งแต่ปี 2544 โดยทำงานในหลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาตัวแทนจำหน่าย

มิสเตอร์โทบีอาสทำงานในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี 2550 โดยเป็นการพัฒนาตลาดในประเทศอินเดีย จีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามิสเตอร์โทบีอาสได้ย้ายไปประจำบริษัทคลาสที่ประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารด้านความมั่นคงด้านการขายและบริการ ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทคลาส รีเจียนัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซียและผู้ดูแลธุรกิจโครงการทั้งหมดในทวีปเอเชียแปซิฟิค