ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

Akzeptieren

CARGOS 760-740

เทรลเลอร์รุ่น CARGOS 700

เทรลเลอร์รุ่น CARGOS 700 มีจำหน่ายที่ปริมาตรความจุ 48.5 42.5 และ 36.5 ม.3.

CARGOS 760-740

เทรลเลอร์รุ่น CARGOS 700

เทรลเลอร์รุ่น CARGOS 700 มีจำหน่ายที่ปริมาตรความจุ 48.5 42.5 และ 36.5 ม.3.

เทรลเลอร์บรรทุกพ่วงหญ้าอาหารสัตว์รุ่น CARGOS 700

ผู้ผลิตรายเดียว

CLAAS เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่นำเสนอห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวหญ้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตแหล่งเดียว รวมถึงหน้าจอควบคุมและระบบอิเลคทรอนิกส์เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรทั้งหมด

ปริมาตรความจุ

CARGOS 700 มาพร้อมกับปริมาตรความจุ 48.5 42.5 และ 36.5 ลบ.ม. พื้นประตูประกอบสูงขึ้นได้อีก 20-30 ซม. ช่วยเพิ่มความจุขึ้นได้มากถึง 2.5 ตัน

ฟังก์ชันของ CARGOS

รางปาดพื้น 2 ข้าง หรือโครงรถเอกลักษณ์จาก CLAAS และอุปกรณ์เสริมเช่น ระบบบังคับเลี้ยวโดยใช้ไฮดรอลิคร่วมกับไฟฟ้า เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของคุณสมบัติที่นำมาจากบรรทุก CARGOS dual-use

ใหม่: CARGOS 700 Komfort

CARGOS 700 Komfort พร้อมกับโหลดเซนเซอร์วัดการทำงานของไฮดรอลิคสามารถต่อเข้ากับ ISOBUS และสามารถติดตั้งอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ รวมถึงระบบการจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าจอแสดงน้ำหนักและระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิคร่วมกับไฟฟ้า

CARGOS 760CARGOS 750CARGOS 740
ปริมาตรความจุม.348.5-51242.5-44.5236.5-38.52

2 ประตูเปิดที่ขยายออก

CARGOS 700 Komfort พร้อมอุปกรณ์ในการทำงานที่สะดวกสบาย

โหลดเซนเซอร์ตรวจจับการทำงานของไฮดรอลิค ซึ่งใช้งานกับ ISOBUS ได้

ทำงานกับ OPERATOR หรือหน้าจอที่ใช้กับ ISOBUS ได้ (เช่น COMMUNICATOR II หรือ EASY on board)

อุปกรณ์เสริมระบบการจัดการแสงไฟ มาตรวัดน้ำหนัก หน้าจอภายนอกเพื่อแสดงน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิคร่วมกับไฟฟ้า และเพลายกสำหรับโครงรถ 3 เพลาไฮดรอลิค