ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

สอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

(กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง)

สอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจ เป็นส่วนสำคัญสำหรับเราในการนำไปใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โปรดระบุอาชีพของท่าน
* Mandatory field (รายละเอียดจำเป็นต้องกรอก)
Declaration of consent for data protection:
ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ ณ ที่นี้จะถูกนำไปใช้งานในด้านการตลาดเพื่อการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น โดยบริษัท CLAAS KGaA mbH ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ส่งต่อให้บุคคลที่สาม การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการที่มาจากตัวแทนในนามของ CLAAS KGaA mbH และบุคคลที่สามเช่น ตัวแทนจำหน่ายของ CLAAS รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในเวบไซต์ ของเรา